<a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a>

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Uw gift is aftrekbaar als u een schenking doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).Op de website van de Belastingdienst leest u hier meer over.

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
Als u vervolgens in het veld ‘Instelling' Stichting Voedselbank Deventer en omgeving invult en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Deventer, krijgt u het resultaat.