<a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a>

Financiële bijdragen blijven nodig! 
Voedselbank Deventer opereert net als elk ander bedrijf. Ook wij hebben gas-, water- en lichtrekeningen te betalen. Wij kopen koelkasten, diepvriezers en kratjes om het eten veilig bij onze klanten te krijgen en het voedsel moet veilig en op tijd bij de desbetreffende voedselbanken aankomen. En zo zijn er nog legio kosten waar wij mee te maken krijgen. We krijgen van de gemeente Deventer geen subsidie maar financieren met giften van bedrijven, instanties, service clubs en particulieren. 

U kunt hier online direct doneren

Belangrijk om te weten
Bij onze Voedselbank zijn ruim 50 vrijwilligers aan het werk om alles in goede banen te leiden zodat onze klanten elke twee weken op hun voedselpakket kunnen rekenen. Zij ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden. Ook het bestuur ontvangt geen salaris. 

Wij hopen dat u donateur wordt voor een langere periode, maar we zijn ook ontzettend blij met een eenmalige gift. Elke financiële bijdrage is welkom! 

Donaties van bedrijven
Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Uw gift is aftrekbaar als u een schenking doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voedselbank Deventer heeft zo'n ANBI-status. Op de website van de Belastingdienst leest u hier meer over.

Donaties zijn van harte welkom op bankrekening NL29 RABO 0114.0391.35 ten name van Voedselbank Deventer of doneer direct online. Indien gewenst, wordt de naam van de sponsor of donateur op de website en andere publicaties vermeld. 

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar donateur@voedselbankdeventer.nl

Hartelijk dank voor uw gift!