<a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a>

Financiële bijdragen blijven nodig! 
U als donateur kan uw gift eventueel een concrete bestemming geven, maar ook algemene donaties zijn zeer welkom.

Indien gewenst, wordt de naam van de sponsor of donateur op de website en andere publicaties vermeld. Bijdragen zijn van harte welkom op bankrekening NL29 RABO 0114.0391.35 ten name van Voedselbank Deventer.

Download hier een machtigingsformulier. U kunt het machtigingsformulier opsturen naar: 

Voedselbank Deventer
Harderwijkerstraat 21
7418 BA Deventer

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar donateur@voedselbankdeventer.nl.

Hartelijk dank voor uw gift!